facebook

Еднократни стипендии на Фантастико Груп „Моите будители“

 

 

 

 

 

 • За стипендията
 • В рамките на своя благотворителен проект „Моите будители“, Фантастико Груп отпуска 3 стипендии х 5000 лв. и 4 стипендии х 2500 лв. за индивидуални и екипни проекти на студенти на НБУ. Целта на стипендиите е да отличат и насърчат предприемаческия дух и иновативния подход на студенти на НБУ, в една от следните категории:

  • Разработване на нови или развитие на съществуващи проекти, насочени към външната среда:
   • Проекти, свързващ ученици и университет (пр. менторство на ученици, кариерна ориентация на ученици, творчески проекти с участието на ученици и т.н.)
   • Проекти, свързващи университета с външната бизнес среда (кариерна реализация, практическо обучение на студенти, работа на студенти по проекти, генериране на бизнес идеи от страна на студенти и т.н.)
  • Разработване на нови или развитие на съществуващи проекти, насочени към вътрешната среда:
   • Проекти, свързани с развитие на университетската общност (студенти, преподаватели, администрация)
   • Дигитални платформи за обучение и взаимодействие
   • Развитие на материалната база
 • Условия за участие
 •  

  Право за участие в класиране имат студенти на НБУ с платена такса за есенен семестър на 22/23 академична година. Стипендиите са за екипен или индивидуален проект.

   

 • Кандидатстване
 • За кандидатстване се изисква регистрация и представяне на проект под формата на презентация до 15 слайда (текст и изображения)  ПОПЪЛНЕТЕ ТУК.  Проектите трябва да отговарят на категориите (виж повече в раздел „За стипендията“).  Финалистите ще представят проектите си пред жури.

   

  Изисквания за презентация на проектите:

  • Пдф файл, до 15 слайда, общ обем до 10MB
  • Презентацията може да включва текст и илюстрации
  • Заглавният слайд включва информация за име на проекта и участници (един или екип от студенти, които отговарят на изискванията – студенти с платена такса за есенен семестър на 22/23 година). Студентите посочват три имена и факултетен номер
  • Кратко описание на проекта – какъв проблем се разрешава и какъв е обхвата на потенциалната аудитория, с какво идеята е иновативна
  • Подробно описание на проекта – как ще се реализира, краткосрочни (1 год.) и дългосрочни (3 год.) перспективи за развитие, оценка на позитивите от нейната реализация, оценка на необходимите ресурси (степен на приложимост)
 • Срокове
 • Срок за кандидатстване и предаване на идеен проект: 20 ноември 2022 г.

   

  Представяне на проектите на финалистите: 2 декември 2022 г.

   

  Обявяване на стипендиантите: 20 декември 2022 г.

   

  За допълнителна информация и въпроси: moitebuditeli@nbu.bg