facebook

БиблиотекаЗа докторанти и преподаватели

p1020226_1050x399_crop_478b24840a

 

Библиотеката организира обучителни сесии за развитие на информационна компетентност. Сесиите са отворени за студенти, докторанти и преподаватели на Нов български университет в предпочитано време всеки делничен ден. 

 • Бази данни по професионални направления
 • Участниците ще се запознаят със спецификата на абонираните бази данни в желано от тях професионално направление.
  Заяви участие онлайн.

 • Електронна заявка за библиотечни услуги
 • Участниците ще се научат как да заявят електронно услугите и чрез таблети и смартфони :

  • Тематична библиография,
  • Редакция на библиографски списък,
  • Анализ на цитиране,
  • Доставка на книги и статии,
  • Моите списания,
  • Покупка на литература,
  • Индексиране и рефериране на академични издания,
  • Обмен на научни издания,
  • Актуализация на библиография към курс,
  • Попитай библиотекаря.

  Заяви участие онлайн.

 • Електронни книги и списания за мобилни устройства
 • Участниците ще се научат да ползват абонираните електронни ресурси чрез таблети, смартфони и е-четци  извън университетската мрежа.
  Заяви участие онлайн.

 • Инструменти за проследяване на цитирания
 • Участниците ще се научат да:

  • издирват цитирания чрез инструментите Scopus и Web of Science,
  • използват вече създаден списък с публикации/материали в Научен електронен архив на НБУ за откриване и проследяване на цитирания.

  Заяви участие онлайн.

 • Информационни ресурси за дисертация
 • Участниците ще се научат как да:

  • откриват информация по тема в библиотеката, 
  • издирват съществуващи електронни дисертации, 
  • търсят в колекции от електронни книги и списания,
  • поръчат списък с литература по тема, която ги интересува (тематична библиография),
  • ползват материали от други библиотеки чрез услуга „Доставка на книги и статии“,
  • оформят списък с използвана литература.

  Заяви участие онлайн.

 • Пълнотекстово съдържание в библиотечен каталог
 • Участниците ще се научат да откриват:

  • книги, предоставени от „Гугъл книги“ ,
  • дигитализирани издания от библиотечните колекции,
  • дипломни работи и дисертации.

  Заяви участие онлайн.

 • Стандарти за цитиране
 • Участниците ще се запознаят с:

  • основни библиографски стандарти,
  • информационни продукти, подпомагащи учените в процеса на цитиране.

  Заяви участие онлайн.

 • Статии на български език в бази данни
 • Участниците ще се научат да откриват статии на български език в:

  • Central and Eastern European Library (CEEOL),
  • Leisure and Tourism.

  Заяви участие онлайн.

 • Създаване на списък с публикации/материали в Научен електронен архив на НБУ
 • Участниците ще се научат да:

  • събират всичко, което са създали в Научния електронен архив на НБУ,
  • направят своите постижения видими в интернет и ускорят цитирането си,
  • подпомогнат акредитацията на програми, в които преподават,
  • използват защитен сървър за съхранение на данните в университета.

  Заяви участие онлайн.

 • Услуги чрез читателска карта
 • Участниците ще научат повече за възможностите на читателската карта, чрез която се:

  • заема литература за дома чрез библиотекар или самостоятелно на специализирано устройство,
  • използва меню „Моят запис“ в библиотечния каталог,
  • осигурява достъп извън локалната мрежа до електронни книги и списания.

  Заяви участие онлайн.