Докторски програми 2019/2020

doctors_1050x399_crop_478b24840a

 Програми за образователно-квалификационна степен "доктор"
според областите на висше образование

 

 • Изкуства
 • История на изкуствата

   

  Изкуствознание и изобразителни изкуства

   

  Изобразително изкуство

   

  Визуално-пластични изкуства
  Дизайн

   

  Музикално и танцово изкуство

   

  Музикознание и музикално изкуство

   

  Театрално и филмово изкуство

   

  Кинознание, киноизкуство и телевизия (Екранни изкуства, Масови комуникации)
  Театрознание и театрално изкуство

   

 • направление Природни науки, математика и информатика
 • Информатика и компютърни науки

   

  Информатика 

 • Сигурност и отбрана
 • Национална сигурност

   

  Организация и управление извън сферата на материалното производство (Стратегии и политики на сигурност)

   

   

 • Социални, стопански и правни науки
 • Социология, антропология и науки за културата

   

  Антропология
  Социология

   

  Психология

   

  Обща психология

   

  Политически науки

   

  Политология

    

  Право

   

  Гражданско и семейно право
  Наказателно право

   

  Администрация и управление

   

  Бизнес администрация
  Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

   

  Икономика

   

  Световно стопанство и международни икономически отношения
  Счетоводство и одитинг
  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

   

   

  Обществени комуникации и информационни науки

   

  Медии и общесвени комуникации

   

 • Технически науки
 • Комуникационна и компютърна техника

   

  Телекомуникации

   

  Архитектура, строителство и геодезия

   

  Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли
  Теория и история на архитектурата

 • Хуманитарни науки
 •  Филология

   

  Методика на обучението по чужди езици
  Теория и история на литературата
  Теория и практика на превода
  Филология (чужди езици): Германски, Романски и Славянски езици

   

  История на археологията

   

  История на България от Средновековието до наши дни
  Нова и най-нова обща история
  Стара история (Египтология)
  Стара история (вкл. Праистория) - Археологически изследвания и археометрия

   

  Философия

   

  История на философията
  Съвременни философски учения (Семиотика)