Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение

fedu_1050x399_crop_478b24840a

 

Факултетът за дистанционно, електронно и продължаващо обучение (ФДЕПО) управлява разнородни структури, осигуряващи алтернативните форми на обучение в Нов български университет. В състава на ФДЕПО влизат Центърът за дистанционно и електронно обучение, Бюрото за индивидуални програми, Центърът за професионално и продължаващо обучение – Мениджмънт и езици, ИТ Сертификационен център, Публични лекции и обучения, летни школи, академии и майсторски класове.

 

Дистанционното обучение се провежда по съвременна методика, комбинираща учебници, електронни учебни материали, видеообучение, самоподготовка и консултации с преподавател.

 

Продължаващото обучение включва програми, курсове, семинари, майсторски класове, летни училища, академични лекции, ориентирани към всички възрасти. Те се организират интензивно през цялата календарна година и имат практически характер, като значителна част от тях се акредитират в академичните програми на НБУ.

 

Центърът за професионално и продължаващо обучение е сертифициран по ISO 9001:2015.

 

Сертификационният център провежда целогодишно компютърни обучения и сертификационни изпити за ИТ умения на водещи световни компании. След успешно завършване на лицензираните ИТ академии Центърът издава сертификати, които са предпочитани от множество компании при наемане на работа.

 

Програми за степен бакалавър и магистър.

 

Сертификат по ISO 9001:2015

 

Декларация на ръководството за политиката по качество