Локални центрове на НБУ

 

ЛОКАЛЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ 


Адрес
: бул. „Марица“ No 91, партер
Телефони: (032) 625 3210878 125 263
E-mail: lc-plovdiv@nbu.bg
Мениджър ЛЦ:
Цветелина Циркалова

 

 

ЛОКАЛЕН ЦЕНТЪР ВАРНА

 

Адрес: ул. „Мусала“ No 8 
(срещу хотел „Лондон / Мусала“)
Телефони: (052) 631 427; 0878 125 264
E-maillc-varna@nbu.bg

Мениджър ЛЦ
Марияна Филипова

Специалист (продължаващо и надграждащо обучение)
Ина Генчева