facebook

IT Step Academy - съвместни програми

it-step-3_959x399_pad_478b24840a

It Step

Съвместни програми на Нов български университет и Компютърна академия IT STEP

 

 

Нов български университет и Компютърна академия IT STEP предлагат съвместни двугодишни програми за продължаващо обучение в направления „Разработване на софтуер“ и „Компютърна графика и дизайн“. Обучението се провежда в базата на IT STEP, като се прилагат интерактивни методи, демонстрации, практически упражнения и дискусии. Обучаемите могат да продължат обучението си в бакалавърска програма Информатика и след обучение по индивидуален план да получат и диплома за бакалавърска степен. За продължаване на обучението по този начин от кандидатите се очаква да положат успешен кандидатстудентски изпит в НБУ (ТОП).

 

 

Програма „Разработване на софтуер“ с продължаване в Бакалавърска програма Информатика, специализация "Компютърно програмиране" е подходяща за всички, които планират да станат IT специалисти с професионална реализация като програмисти, администратори на бази данни, инженери по осигуряване на качеството (QA) и др. 

 

ОСНОВНИ ДИСЦИПЛИНИ в програма „Разработване на софтуер“ 

 • Основи на програмирането на С++
 • Основи на информационните технологии
 • Теория на базите данни
 • Обектно - ориентирано програмиране на С++
 • Разработване на уеб - страници с помощта на сктоптов език HTML5 с използване на CSS3
 • Програмиране и администриране на СУБД MS SQL Server
 • Програмиране с използване на технология Java (J2SE,J2EE)
 • Мрежово програмиране
 • Сктиптов език Javascript и библиотека jQuery
 • Програмиране на мобилни приложения за Android
 • Платформа Microsoft .NET и езикът на програмиране C#
 • Разработване на уеб-приложения с използване на технологиите ASP.NET и AJAX
 • Създаване на web–приложения с помощта на езика на Програмиране PHP и технологията AJAX
 • Разработване на уеб-приложения с използване на Angular и React
 • Програмиране на СУБД Oracle
 • Тестване на Софтуер (QA)
 • Python
 • Функционален дизайн на потребителски интерфейс (UX/UI)
 • Основи на SEO и web-маркетинга
 • Soft skills

 

 

Програма  „Компютърна графика и дизайн“ с продължаване в Бакалавърска програма Информатика, специализация "Мултимедия и компютърна графика" е подходяща за хора с интереси в областта на графичния дизайн, търсещи професионална реализация като графични дизайнери, специалисти в рекламни агенции или издателства и др.

 

ОСНОВНИ ДИСЦИПЛИНИ в програма „Компютърна графика и дизайн“ 

 • Графичен редактор Adobe Photoshop
 • Графичен редактор Adobe Illustrator
 • История на изкуството
 • Основи на рисунъка
 • Теория на дизайна
 • Рекламен дизайн
 • Основи на корпоративна идентичност
 • Основи на предпечатна подготовка
 • Основи на типографията
 • Издателска система Adobe InDesign
 • Autodesk 3ds Max.
 • Autodesk AutoCAD
 • Основи на вътрешен дизайн
 • Autodesk Maya 3D.
 • Нелинеен монтаж на видео в Adobe Premiere
 • Създаване на ефекти в Adobe AfterEffects
 • Основи на обработката на звука
 • Създаване на статични уеб-страници с помощта на XHTML и CSS
 • Usability и ергономика на уеб-страници
 • Системи на управление на съдържанието на уеб-сайтове
 • Основи на SEO и уеб-маркетинга
 • Скриптов език Javascript

 

 

 

За информация и записване:

+359 (2) 494-22-50

гр. София,

бул. Черни връх 51

Компютърна академия IT STEP