Обучителни семинари

Дейности и услуги, предназначени за преподаватели и служители в НБУ:

 

Центърът за кариерно развитие и обучителни ресурси (ЦКРОР) в НБУ отговаря както за кариерното развитие и практическата реализация на студентите, така и за обучителните дейности, предназначени за професионалното развитие на преподавателите и служителите в университета.


Центърът организира теоретични курсове и обучения с практическа насоченост за ръководителите на департаменти, директорите на програмни съвети и програмните консултанти, преподавателите и административния състав на НБУ.

 

В резултат на изпълнението на Проект BG051PO001-3.1.08-0045 "Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги чрез създаване на система за частично електронно управление, периодично актуализиране на стандарти и въвеждане на продължаващо обучение за академичния и административен състав на университета" в НБУ стартира постоянна "Програма за обучение на служителите на НБУ - 2016/2017 г."

 

За служителите на университета е възможно да се организират обучения с цел надграждане и затвърждаване на знанията, уменията и компетенциите им.

За да направите заявка за обучение е необходимо да попълните  тази бланка.

 

Всеки, който е свързан с Нов български университет като студент, преподавател или служител е длъжен да се запознае с основните правила за безопасност:

 Качествено образование в сигурен университет

 

Контакти:
Нов български университет
ул. „Монтевидео“ №21
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
офис 101, корпус 1
тел: 02/ 81 10 131, 02/ 81 10 141
e-mail: career@nbu.bg
facebook: CareerDevelopmentCenterNBU