отпечатай

Справочни издания

Фондът се състои от общи и специални енциклопедии; терминологични справочници; езикови, двуезични, многоезични, терминологични речници, наръчници, алманаси и др.