отпечатай

Примерен ТОП

Кандидатстудентският изпит в НБУ е Тест по общообразователна подготовка (ТОП).
В рамките на кандидатстудентската кампания Университетът предлага няколко сесии на ТОП. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал.

  • Тестът се състои от 100 въпроса, обособени в две части: Общообразователна подготовка (по десет въпроса, разпределени в следните раздели: Български език, Литература, История, География, Математика, Физика, Химия и Биология) и Логически въпроси (по десет въпроса, разпределени в раздели Разсъждения и Семантика).
  • Въпросите във всички раздели на теста са от типа “въпроси с множествен избор” - съдържат условие, към което са дадени 5 различни отговора. Задачата на кандидат-студента е да посочи най-подходящия отговор.
  • По-специфични са текстовете от раздел “Разсъждения”. Най-често те са адаптирани откъси от различни източници: статии от печата, писма, рекламни съобщения, неофициални дискусии и разговори. Те изискват да се прочете текстът, да се разбере информацията, която съдържа, и да се отговори на въпросите към него.
  • Само един от предложените отговори е верен и съответства напълно на условието на въпроса.
  Примерен Тест по общообразователна подготовка

  Съвети за подготовка за явяване на ТОП (Кратък наръчник)