отпечатай

Кандидатстване - ТОП и специализирани изпити


Тест по общообразователна подготовка (ТОП)

Кандидатстудентският изпит за предлаганите от НБУ бакалавърски програми, както и за магистърски програми "Право" и "Архитектура", е Тест по общообразователна подготовка (ТОП). Някои от програмите предвиждат и провеждане на специализиран изпит.

НБУ предлага няколко сесии на ТОП. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал.Записване

Провеждане


срок

място

дата

място

До 29 май

НБУ – София,
ЛЦ Варна,
ЛЦ Видин,
ЛЦ Пловдив

01 юни

НБУ – София

До 12 юни

15 юни

 НБУ – София

ЛЦ - Видин

    ЛЦ - Пловдив

До 3 юли

6 юли

НБУ – София

До 17 юли

21 юли

НБУ – София

ЛЦ - Варна

   ЛЦ - Пловдив

Предстои обявяване на нови дати за явяване на ТОП.

Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания.

На ТОП не е необходимо да се явяват: чуждестранни граждани и кандидати със завършена образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър).

На ТОП се явяват кандидатстващите за магистърска програма "Архитектура" и магистърска програма "Право".
  

Бакалавърски програми 2013/2014 г.

Описание и примерен вариант на ТОП

Балообразуване и класиране

Специализирани изпити 

Дата на провеждане: 18.05.2013г.  
Срок за записване: до 15.05.2013г.

Дати на провеждане: 13 - 19.07.2013г.
Срок за записване: до 09.07.2013г.

За някои от програмите освен явяване на ТОП се предвижда и провеждане на специализирани изпити. Тези изпити са под формата на тест, есе, събеседване или изпити по изкуствата. Резултатите от тях участват в балообразуването.
Кандидатите, които не се явят или получат слаба оценка, не участват в класирането за съответната програма.За повече информация:
отдел "Студенти"
Корпус 1, офис 212; тел.: 8110 212; 8110 180; 8110 255;
e-mail:  top.info@nbu.bg