отпечатай

НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛПроф. Антони СЛАВИНСКИ


Проф. Антони Славински  е член на Настоятелството на НБУ от 14.03.1994 г., а от 21 май 2011 г. е Председател на Настоятелството на НБУ.
 
През периода 1999-2001 г. е министър на транспорта и съобщенията. През 2001 г. е избран за почетен професор на НБУ, а от лятото на същата година е ръководител на департамент „Телекомуникации“ в НБУ.
 
Професионалната му кариера преминава през председателство на Координационния съвет по проблемите на Информационното общество към Министерски съвет и председателство на Комитета по пощи и далекосъобщения. Член е на Съвета за развитие на инфраструктурата и Съвета за структурната реформа към Министерския съвет, на Настоятелството на AFCEA, секция София, на Борда на директорите “Изграждане на мрежи” на Българска телекомуникационна компания. Съпредседател е на смесените междуправителствени комисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество с Азербайджан, Албания, Армения, Румъния, Иран, Македония, Грузия. Ръководител е на екип в международни проекти по линия на ITU и UNDP.
 
Има над 100 публикации в България и чужбина.
 
Сред наградите му са Специалната награда на IDG “За особени заслуги към българските телекомуникации”, както и Награда за принос за развитие на информационното общество. Специализирал е в Adam Smith Institute, Лондон, Великобритания, Joint Vienna Institute - Виена, Австрия и в Швейцария.
 
 
За контакти:
НБУ
Корпус 1, стая 226
тел. 8110 226
e-mail:  aslavinski@nbu.bg  ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ (ПРЕЗИДЕНТ)
Проф. Богдан БОГДАНОВ, д.ф.н.
 
Проф. Богдан Богданов поставя началото на идеята за Нов български университет като продължение на Дружество за нов български университет заедно с организационен комитет от учени, изследователи и предприемачи. Проф. Богдан Богданов, д.н., е класически филолог и университетски преподавател по старогръцка литература и култура.  Сред големите му проекти е председателството на Управителния съвет на фондация “Отворено общество”, по време на което работи за модернизирането на библиотеките, интегрирането на малцинствените групи в обществото, правата на човека, предоставянето на пълен достъп до Интернет на академичните институти, отпускането на стипендии на български студенти, популяризирането на българската история, език и култура. През периода 1991-1993 г. дейността му като посланик на Република България в Република Гърция, съдейства за преодоляване на недоверието между България и Гърция, натрупано в периода на Студената война. Сред публикациите му са преводите на „Характери“ на Теофраст, Платоновите „Диалози“, „Дафнис и Хлоя“ на Лонг, „Животът на Александър Македонски“ на Псевдо-Калистен, „Към себе си“ на Марк Аврелий, книгите „От Омир до Еврипид“, „Омировият епос“, „Старогръцката литература“, „Орфей и древната митология на Балканите“, „Европа – разбирана и правена“, „Отделно и заедно“, „Университетът – особен свят на свобода“, „Минало и съвременност“, издадената в Испания книга „Modelos de realidad” и издадената в Германия – „Reading and Its Functioning”, създаването на поредицата „Световно историческо наследство“ и много други. Носител е на наградите Grand-Croix de l’Ordre de Phenix, Grèce – за дейността му като посланик, „Христо Г. Данов” – за хуманитаристика, „Европа – предай нататък“ – за евроинтеграция. Дейността му в Настоятелството на НБУ е свързана с изпълнението на университетската мисия, с развитието на креативността и предприемаческия дух в НБУ.

За контакти:
НБУ
Корпус 1, стая 226
тел. 8110 226
e-mail: bbogdanov@nbu.bg
web
site: http://bogdanbogdanov.net 

 

Д-р Божидар ДАНЕВ
 
Член на Настоятелството на НБУ от 14.03.1994 г. и негов зам.-председател в периода 11.11.1994 г. – 21.05.2011 г.

Д-р Божидар Данев е изпълнителен председател на Българска стопанска камара. Член е на Управителния съвет на европейския проект за професионална мобилност ESCO. Професионалната му кариера в БСК преминава последователно през позициите: специалист, ръководител център, зам.-председател, председател. Избиран е за изпълнителен директор на Софийската фондова борса и за изпълнителен директор на международната лизингова компания „Интерлийз“ АД. Член е на съветите на директорите и надзорните съвети на крупни търговски дружества. Член е на Националния съвет за научна политика. Съпредседател е на Смесения европейско-български икономически и социален комитет. Носител е на наградата на БАН за най-добра научна разработка и на наградата за научна разработка с най-голям икономически ефект. Член е на Общото събрание на БАН. Д-р Божидар Данев е автор на над 100 публикации в чуждестранни и български научни издания, съавтор в три монографични научни труда. Участва в работата на редица международни форуми като „Keynote Speaker“ по проблемите на икономическото развитие, информационните технологии, индустриалната политика. Придобива образованието си в Техническия университет в София. Специализира в Академията на науките в Москва и в Университета в Хановер.

Божидар Данев има над сто научни публикации в наши и чуждестранни издания и три монографични публикации. 
 
Д-р Анастасия МОЗЕР
 
Член на Настоятелството на НБУ от 14.03.1994 г.

Д-р Анастасия Мозер е почетен председател на ПП Обединени земеделци. Народен представител  и заместник-председател е в 40-ото народно събрание. Професионалната и обществената й кариера преминават през работа в Световната банка, Центъра по елинистика, „Гласът на Америка“. Избирана е за народен представител в 37-то и 38-ото народно събрание – съпредседател на Парламентарната група на Народен съюз – БЗНС, Демократическа партия, както и в 39-то народно събрание – заместник-председател на парламентарния съюз на ОДС. Председател е на Българската интерпарламентарна група. Член на Комисията по външна и интеграционна политика. Главен секретар на БЗНС – Народен съюз. Член е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, на Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България, на Комисията по външна политика, на Делегацията в съвместния парламентарен комитет България – Европейски съюз. Основен представител е на Делегацията в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Председател на Групата за приятелство България – Франция. Удостоена е с ордена „Кавалер на Почетния легион“ на Република Франция.

Научните си степени придобива в университета „Джорджтаун“, Вашингтон. 

Доц. д-р Васил ГАРНИЗОВ
 
Член на Настоятелството на НБУ от 26.05.2000 г.

Доц. Васил Гарнизов е заместник-председател на Асоциацията за антропология на Балканите и ръководител на Централното координационно звено по Специалната подготвителна програма на Европейския съюз за България. В периода 1999–2001 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Р България. Работил е в секция „Теория на фолклора“ в Института за фолклор към БАН, бил е парламентарен експерт по местно самоуправление, регионално развитие и благоустройство, както и генерален директор на Националния център по териториално развитие и жилищна политика. Член е на Международната асоциация по прагматика в Амстердам, Асоциацията на европеистите в Брюксел, Управителния комитет по местни и регионални власти на Съвета на Европа, Междуведомствения национален съвет по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет, Програмния съвет на Българската национална телевизия.

Има над 100 публикации в областта на фолклора, етнологията, социалната антропология и многобройни участия в радио- и телевизионни предавания на образователни, културни, социални и политически теми. Реализирал е консултантска дейност по програми на ФАР, ЮНДП, Бритиш Ноу-хау фонд, Съвета на Европа, Европейския съюз и др. 

Доц. д-р Веселин МЕТОДИЕВ
 
Член на Настоятелството на НБУ от 26.05. 2000 г.

Доц. д-р Веселин МЕТОДИЕВ е народен представител в 40-ото народно събрание, където е зам.-председател на парламентарната група на „Демократи за силна България“. В периода 1997–1999 г. е вицепремиер и министър на образованието и науката.

Професионалната му кариера преминава през Нов български университет, Главно управление на архивите към Министерски съвет, 37–ото и 38–ото народно събрание.

Сред публикациите му е книгата „Министерският съвет в България. Началото 1879–1886“, и съавторските изследвания „120 години Министерски съвет в България“, „Българските конституции и конституционните проекти“, „Държавните институции в България 1879-1986”. 

Георги ТЕКЕВ
 
Член на Настоятелството на НБУ от 15.12.2008 г.

Георги Текев е Изпълнителен директор на Нов български университет. Дейността си в университета започва през 1991 г. като координатор по развитието на финансовата дейност и  нормативната база на НБУ. От 1992 до 1994 г. е директор на Свободния факултет. До 2000 г. е директор на Централната университетска администрация. Изпълнителен директор на Нов български университет е от 2000 г. Сред основните му професионални проекти в НБУ са стратегическото планиране, развитието на университетската структура и нормативната уредба, системата за финансово управление на НБУ, развитието на материалната среда и информационните ресурси.

Председател е на фондация „За нов български университет“. Член е на управителния съвет на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ и на журито на международния конкурс „Виоти“ във Верчели, Италия.

Научните му интереси са свързани с университетския мениджмънт. Специализирал е във Факултета по политически науки към Университета в Болоня, Университета за чужденци в Сиена, Италия, и Университета на Съри, Великобритания.

Носител е на наградата „Златно перо“ за принос в българската култура, за креативните практики, въведени в областта на изкуството в редица проекти с обществена значимост, които откриват, изграждат и представят млади талантливи личности.Проф. Георги ФОТЕВ, д. н.
 
Член на Настоятелството на НБУ от 14.03.1994 г.

Проф. Георги Фотев е член на Европейската академия за наука и изкуства. В периода 1991–1992 г. е министър на науката и висшето образование на Република България. Работил е като директор на Института по социология, БАН, като  преподавател по философия, завеждащ секция „История на социологията”. Сред по-важните му публикации са книгите: „Социологическите теории на Е. Дюркем, В. Парето, М. Вебер”, „Принципите на позитивистката социология”, „Социална реалност и въображение”, „Гражданското общество”, „Другият етнос”, „Граници на политиката”, „Социология на отклоняващото се поведение”.

Удостоен е с титлата Почетен гражданин на щата Оклахома, САЩ, както и с Почетния знак със синя лента на СУ „Св. Климент Охридски”. Носител на годишна награда на БАН за книгата „Социална реалност и въображение“ и на наградата Distinguished Service Award of American University in Bulgaria.


 

Проф. Ивайло ЗНЕПОЛСКИ, д.н.
 
Член на Настоятелството на НБУ от 14.03.1994 г.

Проф. Ивайло ЗНЕПОЛСКИ е значим университетски преподавател в областта на философията, семиотиката и изкуствознанието.

Председател е на Управителния съвет, учредител и научен ръководител на Института за изследване на близкото минало. През периода 1993–1995 г. е министър на културата на Р България. Директор е на списание DIVINATIO и административен директор на Дома на науките за човека и обществото. Професионалната му кариера преминава през Института за съвременни социални теории към БАН, през преподавателска дейност във Висшата академия за театрално и филмово изкуство, СУ „Св. Климент Охридски“, Висшето училище за социални науки (EHESS), Париж, Университета Монтескьо, Бордо IV и през Президиума на Висшата атестационна комисия към Министерски съвет. Член е на Педагогическия съвет на Рeгионалното докторско училище (История-социология-антропология) в Букурещ, Съвета на тематичната мрежа за съвместни изследвания – „Право на културните институции” – Франкофонска агенция за висше образование и изследователска дейност, Международния експертен комитет за учредяване на Франкофонски институт за администрация и управление (IFAG).

Сред многобройните му публикации са книгите „Българският комунизъм” – социокултурни черти и властова траектория, „Новата преса и преходът”, „Вебер и Бурдийо: подходи към интелигенцията”, „Езикът на имагинерния преход”, редица съставителства и статии.

Проф. Знеполски е вицепрезидент на Международната федерация на филмовата преса, Вицепрезидент на Балканската семиотична асоциация, член на Управителния комитет на Международната асоциация по семиотика, член на Съвета за ориентация на Музея на Европа (Брюксел), Член на Сената – Европейски културен парламент. 
Д-р Огнян ШЕНТОВ
 
Член на Настоятелството на НБУ от 14.03.1994 г.
 
Д-р Огнян Шентов е съосновател и председател на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията – независима обществено-политическа изследователска организация, която работи за постигането на икономическата и правната реформа, за европейската интеграция и международната сигурност. Той е автор и редактор на редица публикации, свързани с проблемите на прехода към демокрация и стабилност в Източна Европа. Участва в изпълнението и координацията на редица международни проекти в областта на институционалните реформи в България и страните в преход. Член е на Съвета за координация на “Коалиция 2000”- антикорупционна инициатива на български неправителствени организации, на Инициативата за съдебна реформа и Българския Интернет алианс за икономическо развитие и на УС на Центъра за икономическо развитие. Председател е на Управителния съвет на фондация „Приложни изследвания и комуникации”.

Д-р Шентов получава магистърска степен по международни отношения през 1981 г. и докторска степен по политически науки през 1987 г. Специализирал е в Лондонския институт за икономика и политически науки, както и в американски изследователски институти и аналитични центрове.
Райна КАБАИВАНСКА
Член на Настоятелството на НБУ от 06.12.2010 г.

Райна Кабаиванска е една от най-забележителните и неповторими оперни актриси на нашето съвремие. През 1961 г. дебютира в Ла Скала, Милано, през 1962 г. – в Ковънт Гардън, Лондон, и в Метрополитън опера, Ню Йорк. Кабаиванска има много широк репертоар в главните роли в произведения на композитори от ранния класицизъм до съвременната класическа музика. През своята дългогодишна кариера тя е Тоска, Бътерфлай, Манон Леско и Адриана Лекуврьор в най-големите световни оперни театри. Творческата й биография включва богата дискография и филмирани опери, както и игрални филми. През последните години неизменна част от изявите на Райна Кабаиванска са многобройните концерти, на които тя представя своите ученици.

Райна Кабаиванска е професор в Музикалната академия „Орацио Веки” в Модена и в „Академия Киджана” в Сиена, Италия, и Почетен професор на Нов български университет. Провежда майсторски класове в Испания, Франция, Италия, Япония, Финландия, Белгия и България. Председател е на журитата на конкурсите в Сардзана, Сполето и Верчели. Член е на журитата на конкурсите „Кралица Елизабет” и „Павароти”.
През 2001 г. Райна Кабаиванска започва свой майсторски клас в НБУ, а през 2002 г. основава дарителски фонд в Университета, който продължава нейната благотворителна дейност в България. Фондът присъжда стипендии за обучение на млади оперни изпълнители в България и Италия.

Райна Кабаиванска е носител на многобройни награди, сред които: „Белини” – 1965 г., „Viotti d’Oro” – 1970 г., „Пучини” – 1978 г., „Илика” – 1979 г., „Монтеверди” – 1980 г., призът на „Академия Медичи” – „Лоренцо Великолепни” – 1990 г., „Един живот, посветен на музиката” – Венеция 2000 г. За изключителен принос в областта на изкуството и за развитието на демокрацията в България е удостоена с орден „Стара планина”. Кавалер е на Големия кръст на ордена „За заслуги на Италианската република” за гражданска доблест и за изключителен принос в изкуството. За принос към световната музикална култура и нейното развитие Райна Кабаиванска е удостоена с титлата „Почетен доктор на НБУ“.


 

Проф. д-р Рандал БЕЙКЪР
 
Член на Настоятелството на НБУ от 26.05.2000 г.

Проф. Бейкър е преподавател в НБУ и почетен член на фондация "Гео Милев". До постоянното му установяване в България  през 2008 г. е директор на международните програми в Училището по обществени дела и опазване на околната среда в Университета в Блумингтон. Член е на Амнести интернешънъл, Ротари интернешънъл, Международния институт по административни науки и др. Работил е като декан на Училището по науки за развитие в Университета на Източна Англия в Норич и като външен инспектор на следдипломната програма по развитие на икономиката и земните ресурси в Кеймбридж. Избиран е за Президент на Норфолкския клон на Географската асоциация, за член на Съвета и касиер на Института на британските географи, членува в съветите на Комитета за Средния Изток в Оксфам и на Международния институт по бедствията. Член е на Централния монетарен съвет, Комитета по макроикономика, Комитета за координиране на националния бюджет, Комитета за координиране на помощите. Консултант е на Университета на Южния Пасифик. Работил е в учредителния комитет на създадения по инициатива на американския президент Американски университет в Русия.
       
Автор и съавтор е на 28 книги, между които „Развитието и пасторалният народ на Карамоя“, „Номадизмът в Африка“, „Крал Хюсеин и Кралство Хайяз“, „Ролята на държавата и бюрокрацията в развиващите се страни след войната“, „Лято на Балканите: Смях и сълзи след комунизма”.

Получава образованието си в Университета в Уелс, от който спечелва Рокфелерова образователна стипендия за Университета на Южна Африка. Там – в Университетския колеж Макерере в Кампала, Уганда – започва и академичната му кариера.

http://www.randallbaker.org/
Проф. Сергей ИГНАТОВ, д.н.

Проф. Сергей Игнатов е член на Настоятелството на НБУ от 25.03.2013 г.

В периода 2009–2013 г. проф. Игнатов е министър на образованието, младежта и науката. Сред големите му реформи са закриването на Висшата атестационна комисия (ВАК), предоставянето на широка автономия и въвеждането на диференцирано финансиране на университетите, приемането на стратегия за научни изследвания, на закон и стратегия за младежта, въвеждането на студентското кредитиране.

Ректор на Нов български университет от 2002 г. до 2009 г.

Професионалната му кариера преминава през СУ „Св. Климент Охридски“, където е последователно лектор (от 1985 г.), асистент (от 1991 г.) и доцент (от 1996 г.). В Нов български университет е ръководител на департамент „Средиземноморски и източни изследвания“ (от 1998 г.) и декан на Бакалавърски факултет (от 1999 г.).

Проф. Игнатов е египтолог, научните му интереси са в сферата на лингвистиката, историята и религията на Древен Египет. Защитава докторска степен по история в Санктпетербургския държавен университет. През 1993 и 1995 г. специализира в All Souls College, Оксфорд, лектор е в Санктпетербургския университет, Сантяго де Компостела, Руския институт по египтология в Москва, на световни конгреси по египтология в Торино, Кеймбридж, Кайро.

Създател и директор на Българския институт по Египтология към НБУ от 2006 г. Вицепрезидент на International Association for Ancient Oriental studies, International Associassion of Egyptologists (от 1985 г.), член на Egypt Exploration Society, Great Britain (от 1993 г.), Русско-германское общество по изучению культурного наследия древнего мира, Санкт Петербург (от 1989 г.).

Проф. Сергей Игнатов, д.н. има над 40 научни публикации в издания в София, Лондон, Кеймбридж, Кайро, Торино, Сантяго де Компостела, Санкт Петербург и Москва. Автор е на книгите „Морфология на класическия Египет“,  „Мъдростта на древните египтяни“, „Египет на фараоните“,  „Папирусът не расте на скала“ и „The Body of God“. 
Проф. Тома ТОМОВ
 
Член на Настоятелството на НБУ от 14.03.1994 г.

Проф. Томов е директор на Център „Български институт за отношения между хората” към Нов български университет. Координатор е на Националната програма за психичноздравна реформа към Министерство на здравеопазването. Професионалната му кариера преминава през Първа психиатрична клиника и Катедрата по психиатрия, в които е асистент по психиатрия, през Морогоро-Дар ес Салаам, където е консултант по танзанийска програма за психично здраве. Основните му изследователски интереси са в областта на социалната психиатрия. Член е на: Българското дружество по психодрама, Българската психиатрична асоциация, Българската психоаналитична група, Българското дружество по психично здраве, Българската асоциация на социалните работници, Женевската инициатива по психиатрия. Член е на Управителния съвет на Обединените холандски фондации и на Асоциацията на реформаторите в психиатрията, Женева.

Почетен член на Кралския колеж по психиатрия, Лондон, Великобритания. Придобива образованието си във Висшия медицински институт, София. Специализира в Катедрата по психиатрия на Медицинска академия, в Института по неврология – психиатрия и неврохирургия, в Антропос институт в Атина, в гостуващата обучителна програма по психодрама Габриеле Висман-Брун.


 
 
Д-р Филип ДИМИТРОВ
 
Член на Настоятелството на НБУ от 20.05.2002 г.
 
Д-р Филип Димитров е народен представител в 40-ото народно събрание. В периода 1991-1992 е министър-председател на Република България. Бил е посланик на Р България в САЩ и  посланик на Р България в ООН. Професионалната му кариера минава през председателство на Обединения парламентарен комитет ЕС - България, народен представител в 36-ото и 37-ото народно събрание на България, председателство на СДС, адвокатска практика и практика като психотерапевт. Сред публикациите му са книгите "Новите демокрации и трансатлантическата връзка", "Светлина на човеци", "Митовете на българския преход", "Истинската история за рицарите на кръглата маса" и "Ибо живяха, Господи". Удостоен е с Труман-Рейгъновата награда за защита на свободата. През месец септември 2010г. е одобрен за ръководител на делегацията на Европейския съюз в Грузия.

Придобива образованието си в СУ “Св. Кл. Охридски” – София – специалност “Право”.
Христина СЕМЕРДЖИЕВА

Член на Настоятелството на НБУ от 12.12.2011 г.

Христина Семерджиева е Кмет на район „Овча купел“, гр. София. Професионалният й път на районен кмет започва през 2007 г. като заместник-кмет на район „Надежда“. Преди това работи в библиотеката на Нов български университет почти десет години.

Има две бакалавърски степени по политология и книгоиздаване и книгоразпространение. Учи и магистратура по управление на проекти.
Юлиан ПОПОВ

Член на Настоятелството на НБУ от 20.02.1995 г.

Юлиан Попов е писател и журналист, министър на околната среда и водите в състава на служебното 88-о правителство на Република България. До встъпването си в длъжността „министър на околната среда и водите“ е председател на управителния съвет на Българското училище за политика. Председател е на управителния съвет на Европейския институт за ефективност на сградите със седалище в Брюксел и на управителния съвет на фондация „Елизабет Костова“. Член е на Консултативния съвет на Кеймбриджката програма за устойчиво лидерство и на Стратегическия борд на Тунизийското училище за политика. Той е политически съветник за Централна и Източна Европа на Европейската климатична фондация. Консултант по мениджмънт и комуникации, както и експерт по развитие на дистанционното обучение.

Работил е като редактор, а по-късно завеждащ отдел „Поезия и критика“ в списание „Факел“, директор на литературния музей „Ангел Каралийчев“. Бил е Изпълнителен директор на НБУ. От 1994 г. живее в Лондон. Член е на Асоциацията на международните журналисти в Лондон (FPA), Клуба на младия писател към Съюза на българските писатели, на неформалния Клуб „Синтез“, на Издателския съвет на в. „1000 дни“. Директор е на британската благотворителна организация „Приятели на България”, която подпомага изоставени деца със специални образователни нужди.

През 2004 излиза книгата му „Английска България или Швейцария на Балканите”, а през 2006 г. – „Островът на мъглите“. Член е на Асоциацията на чуждестранните журналисти в Лондон. Получава образованието си в СУ „Св. Климент Охридски“, специализира в The Open University (Вбр.).

http://julianpopov.com/