отпечатай

департамент “Средиземноморски и Източни изследвания”

Ръководител: доц. д-р Мариана Малинова
корпус 1, стая 406
тел.:02/ 8110 406
e-mail: m_malinova@nbu.bg

Секретар-специалист: Надежда Куприянова
e-mail: nkuprianova@nbu.bg


Стипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения" за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:

Антропология, Българистика, Българска културна история и музеи, Египтология,
Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици,
Антична култура и литература, Философия. (условията вижте тук).

Департамент “Средиземноморски и Източни изследвания” е основан през 1995 г. и обхваща изследванията в областта на науките за античността и ориенталистиката. Ареалът на изследвания се разпростира в териториален аспект върху древните цивилизации на Средиземноморието – Гърция и Рим, Класическия Древен Изток – Древен Египет и Месопотамия.
Преподавателският състав на департамента участва в научни програми с много университети и научни институти от чужбина: Института по египтология – Залцбург; Институт  по история на науката към Макс Планк, Берлин, Философски факултет; Санкт-Петербургски университет, Факултет по Ориенталистика; Московски държавен университет, Катедра по история на стария свят; Центъра за научни изследвания (КЕРА) – Атина, Гърция; Университета в Лондон; Университета в Оксфорд, Англия.
Постоянно действащият семинар на департамента е “Слово и изображение”, който предлага всяка година лекции в различни области на изследванията на древността.
Почетни доктори на НБУ, предложени от Департамента са проф. Маркхам Гелер (Университетски колеж, Лондон) и д-р Ричърд Паркинсън (Британски музей).
Периодично се издават Годишник на департамента, списание Ориенталия (от 2005 г.). Издава се и списание на английски език по египтология – The Journal of Egyptological Studies (от 2004 г.)
Департаментът организира ежегодно Пътуващи семинари в Египет (от 2005 г.), в Турция (Истанбул (Константинопол), Анатолия, Малоазийското крайбрежие), Гърция и Близкия Изток.
Програми, предлагани от департамент “Средиземноморски и Източни изследвания”, са бакалавърски програми “Египтология”, “Класически студии” (латински език, старогръцки език), “Ориенталистика” (арабски език, турски език); магистърска програма “Древният Египет в Класическата епоха”; докторски програми “Египтология”, “Антична религия и култура на Средиземноморието”.