отпечатай

ДЕПАРТАМЕНТ “Когнитивна наука и психология”


Ръководител:

проф. Ивайло Търнев
офис 403, 1 корпус, тел. 02/8110403, в. 1403
email: itournev@emhpf.org

Приемно време:
Понеделник: 14:15 - 16:15 ч.
Вторник: 14:15 - 16:15 ч.
Сряда 14:15 - 16:15 ч.


Зам. ръководител:
доц. д-р Лилия Гурова
офис 402, 1 корпус, тел.
02/8110402, в. 1402
email: lgurova@nbu.bg
 
Приемно време:
Сряда: 14:00- 16:00 ч.
Четвъртък: 15:00 – 17:00 ч.

Секретар:

Габриела Пейковска
офис 401, 1 корпус, тел. 02/8110401, в. 1401
e-mail: gpeikovska@nbu.bg


Програмни директори:


Гл. ас. д-р Евгения Христова
Корпус 2 / офис 201, тел: 8 110 271
e-mail: ehristova@cogs.nbu.bg

Приемно време:
Сряда – 12.30– 14.30 ч.
Четвъртък – 11.00 – 12.00 ч. и 16.30 – 17.30 ч.
Петък – 11.00– 13.00 ч.


Гл. ас. д-р Соня Драгова
Корпус 2 / офис 201, тел: 8 110 271
email: sonyadragova@nbu.bg

Приемно време:
Понеделник  – 14.00 – 16.00 ч.
Вторник – 13.30 – 15.30 ч.
Сряда – 13.00 – 15.00 ч.


Армине Джанян
Корпус 2 / офис 201, тел: 8 110 271
email: ajanyan@cogs.nbu.bg

Приемно време:

Вторник: 14:00 – 16:00 ч.
Сряда: 14:00 – 16:00 ч.
Четвъртък: 15:00 – 17:00 ч.


Департаментът по когнитивна наука и психология е основан през 1992 година и е един от първите 3 департамента в НБУ. Той развива богата изследователска дейност в областите на когнитивната наука, на психология на развитието, на психология на личността, на социалната психология, организационната психология и клинечната психология. Той е силно интердисциплинарен и в него работят психолози, невролози, информатици, лингвисти и философи. Департаментът работи по множество европейски и други международни изследователски проекти и има богата история на привличане на международни средства за изследователската си дейност. Той е част от европейски и международни мрежи и е организатор на редица международни конференции. Департаментът е предложил бакалавърски, магистърски и докторски програми в областта на когнитивната наука и психологията, които привличат много студенти както от България, така и от САЩ, Великобритания, Германия, и множество страни от Централна и Източна Европа. Някои от програмите се водят на английски език. Ежегодната школа по когнитивна наука привлича докторанти, млади учени и студенти от всички континенти.
 

Структура на Департамента
 

Департаментът има три научни секции, един изследователски център и шест лаборатории.
 

Секция: Когнитивна наука и развитие

Занимава се с изследване на човешката памет, мислене, понятийна система, зрително възприятие, учене, език, както и с тяхното развитие. Провежда приложни изследвания в областта на рекламата, обучението, клиничната практика, взаимодействието човек-външна среда, ползваемостта на продукти и услуги.

Ръководител на секцията: проф. Стефан Матеев, д.н.

 
Секция: Личностова и социална психология

Занимава се с изследвания в областта на психология на личността, на социалната психология, на крос-куртурната психология, както и на тяхното приложение в организационното консултиране, подбора на персонала и неговото развитие, и в училищната среда.

Ръководител на секцията: доц. д-р Маргарита Дилова
 

Секция: Клинична психология

Занимава се с изследвания в клинична психология, като следва психоаналитичната парадигма. Има широка практическа дейност в областта на консултирането и психотерапията. Поддържа тясно сътрудничество с клиники, центрове, терапевтични кабинети.

Ръководител на секцията: доц. д-р Никола Атанасов
 

ЦЕНТРАЛНО-И ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО КОГНИТИВНА НАУКА

Центърът по когнитивна наука е създаден през 1997 г. с цел да провежда научни изследвания в областта на фундаменталната и приложна когнитивна наука и да съдейства за подготовката на специалисти по когнитивна наука в Централна и Източна Европа, където е единствен по рода си. Със своята дейност - ежегодни летни школи, създаване на мрежи от академични институции в областта, предлагане на обучение по когнитивна наука на английски език, иницииране на съвместни проекти - центърът спомага за възникване на групи, занимаващи се с когнитивна наука, в Полша, Унгария, Румъния, Македония, Русия. Центърът е включен в множество мрежи от западноевропейски и американски университети и работи по международни изследователски проекти с тях. Той е обявен за Center of Excellence на Европейския съюз и подкрепен с грант от него. Освен това центърът е носител на наградата на Световната асоциация по когнитивна наука за принос в обучението по когнитивна наука на международно равнище. Центърът работи по десетки международни изследователски проекти, финансирани по 5-та и 6-та рамкови програми на Европейския съюз, както и от други научни програми на Великобритания, Германия, Италия, САЩ, НАТО и др.
 
Съ-директори на Центъра:

проф. Джефри Елман (University of California at San Diego, USA) : jelman@ucsd.edu


Бойчо Кокинов

 

Лаборатории:

Лаборатория по експериментална психология
Лаборатория по когнитивно развитие
Лаборатория по невронауки
Лаборатория по ползваемост
Лаборатория по когнитивна роботика и изкуствени когнитивни системи
Лаборатория по активно учене и критично мислене
 

Семинари, школи, конференции:

Ежеседмичен научен семинар на членовете на департамента
Ежеседмичен семинар „Памет и аналогия”
Международна лятна школа по когнитивна наука
Зимна школа по когнитивна наука
Годишна конференция на департамента
 

Международни конференции организирани от департамента:

ANALOGY-1998 
ANALOGY-2009
Constructive Memory - 2003
Cognitive Economics - 2005
European Conference on Cognitive Science - 2011
 

Учебни програми:
 
Бакалавърски програми:

Психология
Психология (на английски език)

Магистърски програми:

Психология на развитието
Когнитивна наука
Клинична психология
Организационна и социална психология

Докторски програми:

Обща психология