отпечатай

Прект


ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ЗА НБУ КВОТА, Е ПРЕУСТАНОВЕНО ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"!


Проект"СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" финансиран по
ОП "Развитие на човешките ресурси" съфинансиран от Европейския социален фонд