отпечатай

Никола Христов Атанасов


Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Образование:
магистър по клинична психология в Хумболт университет Берлин

Основни изследователски интереси в областта на: връзки между психоанализата и психологията, когнитивни процеси и психоанализа (ментализация)

Допълнителни изследователски интереси в областта на: психоаналитична теория на развитието,  концептуални изследвания в психоанализата

Възможности за експертиза в областта на:
клинична психология, психоанализа, психотерапия

Преподавателски интереси в областта на:
теория на психоанализата и психотерапията, клинична психология

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):


Член на Международната психоаналитична асоциация
Член на Дружеството на психолозите в България
Член на Българската асоциация по психотерапия (бивш председател)
Член на Българското психоаналитично общество (секретар на УС)
Член на Българското дружество по психодрама и групова психотерапия
Член на Групата за развитие на психоаналитичната практика в България
Член на Научния съвет на Центъра “Зигмунд Фройд” към Психиатричната клиника Ухтшпринге, Германия

Участие в национални и международни проекти:

Key participant, „Trauma, Trust, and Memory – Trauma and Reconciliation in Psychoanalysis, Psychotherapy und Cultural Memory” – international project. Proposing organization& International Psychoanalytic University – Berlin, sponsored by tge German Academic Exchange Office, 2013 продължава

По-важни публикации:

Атанасов Н. (2009). Теории за психичното развитие в психоанализата (второ, допълнено и преработено издание).  Академично издателство “Проф. Марин Дринов” – монография

Atanassov N. (2013). “Out from the underground”, Therapy Today Vol. 24/7.

Savov S., Atanassov N. (2012). “Deficits of affect mentalization in patients with drug addiction: theoretical and clinical aspects”. ISRN Addiction 10/2012.

 Genchev E., Atanassov N. (2005) "Traumatisierung durch politische Gewalt in Bulgarien", "Personlichkeitsstorungen" 4/2005, p. 212.

Atanassov N. (2003). Freud`s Einfluss auf die bulgarischen Medizin, Philosophie und Literatur. In: Toegel  C. und Frommer J. (Hrsg.). Psychotherapie und Psychoanalyse in Osteuropa. Uchtspringe: Sigmund Freud Zentrum.

 Atanassov N. (2002). Bulgaria. In: Pritz A. (ed.). Globalized Psychotherapy . Vienna: facultas.

Атанасов Н., Станчев Д. (2013). Психотерапията в България: минало и настояще. Българско списание по психология, бр. 1-4.

Атанасов Н., Савов С. (2012). Изследвания на наративи в психоанализата. Българско списание по психология, бр. 3-4.

Атанасов Н. (2011). Психоанализа и психология: точки на пресичане. VІ национален конгрес по психология: сборник от научни доклади. Българско списание по психология, бр. 3-4.

Атанасов Н. (2009). Психоаналитичните теории за мотивацията: от нагона към отношението. „Българско списание по психология" (приета за печат).

Атанасов Н. (2007). „Ментализация и референтна активност: психоаналитични измерения на себепознанието”, „Българско списание по психология”, бр.2.