отпечатай

Програмни директори на общообразователни курсовеПрограмен директор на курсове за знания:
ас. д-р Росица Гичева
приемно време:
Понеделник: 15:00 - 18:00 ч.
Сряда: 16:30 - 18:00 ч.
Петък: 13:00 - 14:30 ч.

e-mail: r.gicheva@nbu.bg
тел.: 02/8110 122
Офис: 122, I корпус


Програмен директор на курсове по български език:
доц. д-р Емилия Дворянова
приемно време:
Понеделник: 11:00 - 13:00 ч.
Вторник: 16:00 - 18:00 ч.
Сряда: 11:00 - 13:00 ч.

e-mail: edvorianova@nbu.bg
тел.: 02/8110 182
Офис: Корпус 1, офис 122


Програмен директор на общообразователни курсове по английски език и български език за чужденци:

ас. д-р Станислав Богданов
приемно време:
Понеделник: 10:00-12:00 ч.
Вторник: 10:00-12:00 ч.
Сряда: 12:00-14:00 ч.

e-mail: stanbogdanov@nbu.bg
тел.: 02/8110 433
Офис: 413, II корпус


Програмен директор на общообразователни курсове по немски, френски, испански и италиански език:

преп. Росица Василева - Сърчелиева
приемно време:
Понеделник: 13:30-15:30 ч.
Вторник: 13:30-15:30 ч.
Сряда: 13:30-15:30 ч.

e-mail: rvassileva@nbu.bg
тел.: 02/8110 433
Офис: 413, II корпус


Програмен директор на курсове за компютърни умения:
ас. д-р Стела Атанасова
приемно време:
Сряда: 11:00 - 13:00 ч.
Четвъртък: 13:00 - 15:00 ч.
Петък: 13:00 - 15:00 ч.

e-mail: satanasova@nbu.bg
тел.: 02/8110 182
Офис: Корпус 1, офис 122


Програмен директор на курсове по изкуства:
гл. ас. д-р Калина Христова
приемно време:
Понеделник: 12:00 - 13:00 ч.
16:30 - 17:30 ч.
Вторник: 15:00 - 17:00 ч.
Четвъртък: 12:30 - 14:30 ч.

e-mail: k_hristova@nbu.bg
тел.: 02/8110 122
Офис: Корпус 1, офис 122


Програмен директор на курсове по спорт:
ас. д-р Иван Неделчев 
приемно време:
Понеделник: 09:30 - 11:20 ч.
Вторник: 12:00 - 14:10 ч.
Сряда: 09:20 - 11:20 ч.

e-mail: inedelchev@nbu.bg
тел.: 02/8110 182
Офис: Корпус 1, офис 122