отпечатай

Програмни консултанти на общообразователни курсовеПрограмен консултант на курсове за знания:
ас. д-р Росица Гичева
приемно време:
Понеделник: 12:00 - 13:00 ч.
Сряда: 16:30 - 18:30 ч.
Петък: 13:00 - 16:00 ч.

e-mail: r.gicheva@nbu.bg
тел.: 02/8110 122
Офис: 104,  корпус 1


Програмен консултант на курсове по български език:
ас. д-р Георги Цонев
приемно време:
Понеделник: 10:30 - 12:30 ч.
Вторник: 10:30 - 12:30 ч.
Сряда: 10:00 - 12:00 ч.
Четвъртък: 15:30 - 18:00 ч.

e-mail: gtsonev@nbu.bg
тел.: 02/8110 182
Офис: офис 104, корпус 1


Програмен консултант на общообразователни курсове по английски език и български език за чужденци:

ас. д-р Станислав Богданов
приемно време:
Понеделник: 13:30-15:30 ч.
Вторник: 13:30-15:30 ч.
Четвъртък: 13:00-15:30 ч.

e-mail: stanbogdanov@nbu.bg
тел.: 02/8110 433
Офис: 413, корпус 2


Програмен консултант на общообразователни курсове по немски, френски, испански и италиански език:

преп. Диан Карагеоргиев 
приемно време:
Вторник: 09:00-11:00 ч.
Сряда: 12:30-14:30 ч.
Четвъртък: 09:00 - 11:00 ч.

e-mail: dkarageorgiev@nbu.bg
тел.: 02/8110 433
Офис: 413, корпус 2


Програмен консултант на курсове за компютърни умения:
ас. д-р Стела Атанасова
приемно време:
Сряда: 11:00 - 13:00 ч.
Четвъртък: 13:00 - 15:00 ч.
Петък: 11:00 - 13:00 ч.

e-mail: satanasova@nbu.bg
тел.: 02/8110 116
Офис: офис 104, корпус 1


Програмен консултант на курсове по изкуства:
гл. ас. д-р Калина Христова
приемно време:
Понеделник: 11:00 - 13:00 ч.
Вторник: 11:00 - 13:00 ч.
Сляда: 16:00 - 18:00 ч.

e-mail: k_hristova@nbu.bg
тел.: 02/8110 118
Офис: офис 103, корпус 1


Програмен консултант на курсове по спорт:
ас. д-р Иван Неделчев 
приемно време:
Понеделник: 09:30 - 11:20 ч.
Вторник: 12:00 - 14:10 ч.
Сряда: 09:20 - 11:20 ч.

e-mail: inedelchev@nbu.bg
тел.: 02/8110 117
Офис: офис 103, корпус 1