отпечатай

Прием след средно образование


Бакалавърски програми 2014/2015 г.

Научна област
Бакалавърска програма

Англицистика БП "Англицистика (Английски език, култура и литература )"

Антропология
БП "Антропология"

Археология 
БП "История и археология"

Бизнес администрация
БП "Управление на бизнеса и предприемачество"

БП "Управление на бизнеса и предприемачество" - ДО*

БП "Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството" (професионален бакалавър)

БП "Туризъм"

БП "Туризъм" - ДО*


Дизайн 
БП "Мода"

БП "Интериорен дизайн"


Здравеопазване и социална работа БП "Социална работа"

БП "Логопедия"


Изкуствознание
и история на културата


БП "Българска културна история и музей"

БП "Изкуствознание и артмениджмънт"


Изящни изкуства 
БП "Пластични изкуства"


Икономика 
БП "Маркетинг"

БП "Финанси"

БП "Счетоводство и одит"

БП "Маркетинг" - ДО*

БП "Финанси" - ДО*

БП "Счетоводство и одит" - ДО*


Информатика 
БП "Информатика"

БП "Мрежови технологии" - на английски език

БП "Мултимедия и компютърна графика"

БП "Информационни технологии"


История 
БП "История и археология"


Кино, реклама и шоубизнес 
БП "Кино и телевизия"

БП "Реклама"

БП "Анимационно кино"

БП "Фотография"

БП "Графичен дизайн"


Когнитивна наука и психология 
БП "Психология"

БП "Психология" - на английски език


Масови комуникации 
БП "Връзки с обществеността"

БП "Журналистика"      


Музика 
БП "Музика"


Национална и международна сигурност
БП "Гражданска и корпоративна сигурност"

БП "Регионална и общинска сигурност"


Нова българистика  БП "Българистика (Български език, култура и литература)"

БП "Русистика (Руски език, култура и литература)"


Политически науки 
БП "Политически науки" - на български език

БП "Международна политика" - на френски език

БП "Политически науки" - на английски език


Природни науки
БП "Биология - обща и приложна"

БП "Екология и опазване на околната среда"

БП "Екология и опазване на околната среда" - ДО*


Публична администрация
БП "Администрация и управление"Романистика и Германистика
БП "Германистика (Немски език, култура и литература)"

БП "Романистика (Френски език, култура и литература)"

БП "Испанистика (Испански език, култура и литература)"

БП "Италианистика (Италиански език, култура и литература)"
 

Средиземноморски и Източни изследвания 
БП "Египтология (Египетски език, култура и литература)"

БП "Класически езици, антична култура и литература"

БП "Арабистика (Арабски език, култура и  литература)"

БП "Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)"


Театър 
БП "Театър"

Телекомуникации 
БП "Телекомуникации"

Философия и социология 
БП "Философия"

БП "Социология"* Програмата е с дистанционна форма на обучение