отпечатай

Прием след средно образованиеБакалавърски програми 2014/2015 г.

Научна област
Бакалавърска програма

Англицистика БП "Англицистика (Английски език, култура и литература )"

Антропология
БП "Антропология"

Археология 
БП "История и археология"

Бизнес администрация
БП "Управление на бизнеса и предприемачество"
БП "Управление на бизнеса и предприемачество" - ДО*
БП "Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството
БП "Туризъм"
БП "Туризъм" - ДО*

Дизайн 
БП "Мода"
БП "Интериорен дизайн"

Здравеопазване и социална работа БП "Социална работа"
БП "Логопедия"

Изкуствознание
и история на културата


БП "Българска културна история и музеи"
БП "Изкуствознание и артмениджмънт"

Изящни изкуства 
БП "Пластични изкуства"

Икономика 
БП "Маркетинг"
БП "Финанси"
БП "Счетоводство и одит"
БП "Маркетинг" - ДО*
БП "Финанси" - ДО*
БП "Счетоводство и одит" - ДО*

Информатика 
БП "Информатика"
БП "Мрежови технологии" - на английски език
БП "Мултимедия и компютърна графика"
БП "Информационни технологии"

История 
БП "История и археология"

Кино, реклама и шоубизнес 
БП "Кино и телевизия"
БП "Реклама"
БП "Анимационно кино"
БП "Фотография"
БП "Графичен дизайн"

Когнитивна наука и психология 
БП "Психология"
БП "Психология" - на английски език

Масови комуникации 
БП "Връзки с обществеността"
БП "Журналистика"      
                
Музика 
БП "Музика"

Национална и международна сигурност
БП "Гражданска и корпоративна сигурност"
БП "Регионална и общинска сигурност"

Нова българистика  БП "Български език, култура и литература (Българистика)"
БП "Руски език, култура и литература (Русистика)"
Политически науки 
БП "Политически науки" - на български език
БП "Международна политика" - на френски език
БП "Политически науки" - на английски език

Природни науки
БП "Биология - обща и приложна"
БП "Екология и опазване на околната среда"
БП "Екология и опазване на околната среда" - ДО*

Публична администрация
БП "Администрация и управление"


Романистика и Германистика
БП "Германистика (Немски език, култура и литература)"
БП "Романистика (Френски език, култура и литература)"
БП "Испанистика (Испански език, култура и литература)"
БП "Италианистика (Италиански език, култура и литература)"
 
Средиземноморски и Източни изследвания 
БП "Египетски език, култура и литература (Египтология)"
БП "Класически езици, антична култура и литература"
БП "Арабски език, култура и  литература (Арабистика)"
БП "Новогръцки език, култура и литература (Неоелинистика)"

Театър 
БП "Театър"

Телекомуникации 
БП "Телекомуникации"

Философия и социология 
БП "Философия"
БП "Социология"* Програмата е с дистанционна форма на обучение