отпечатай

д-р.Галина Маркова-Дерелиева

• Трите имена: Галина Маркова-Дерелиева

• Академична длъжност:

• Научна степен: доктор

• Образование (къде е получено): НБУ, Докторска програма по социална работа Колеж Смит , САЩ

• Основни изследователски интереси в областта на: 
Психично здраве и институционализация на деца.
Психично здраве и изпълнение на родителска роля.
Резилианс  на уязвими групи.
Развитие на програми в общността за деца и родители, и оценка на тяхната ефективност и ефикасност.
• Допълнителни изследователски интереси в областта на:
Ментализация и психично здраве
Изследване на успехи и силни страни
• Възможности за експертиза в областта на:
• Интегриране на психодинамични теории и теория на привързаността в психо-социални интервенции
• Супервизия
• Деинституционализация
• Развитие и оценка на проекти и програми в общността за изключени от общността хора

• Преподавателски интереси в областта на:

• Формулировка на случай в социалната работа
• Водене на интервю в социалната работа
• Въведение в социалната работа 
• Ролята на културата в Теория на привързаността
• Социална работа с имигранти и бежанци
• Психодинамични теории
• Теория на привързаността
• Супервизия
• Интегриране на психодинамични теории и теория на привързаността в психо-социални интервенции

• Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
Българска асоциация за обучение в социалната работа , член на изпълнителния комитет 
Глобално партньорство за трансформативна социална работа, член

• Участие в редакционна колегия на :
Научно списание Smith College Studies in Social Work
Редактор в научно списание Reflective Practice
• Участие в национални и международни проекти:

• Резилианс.Бг . Международно качествено изследване на резилианс при деца, живеещи във висок риск или жертви на сексуално насилие. Нов български университет. Финансиран от Фондация ОАК. Главен изследовател,  координатор

• Интеграция на деца от Дом „Свети Иван Рилски”, в общността, Финансиран от Нов български университет. Координатор, обучител

• Рефлект – ор Международен изследователски проект по програма Леонардо да Винчи за интегриране на рефлективни практики в системата на кариерното  консултиране. Нов български университет. Координатор, изследовател

• Стандарти за сигурна семейна среда. Фондация „За нашите деца”. Финансиран от Фондация Оук. Национален обучител

• Оценка на стратегическата програма на  EveryChild EESCCA. Финансиран от EveryChild, UK. Изследовател

• Развитие и приложение на национални стандарти за услугата социален асистент. Финансиран от ООН – Програма за развитие.Изследовател, обучител. 

• По-важни публикации:

• Markova, G. (2011) Attachment Theory and Child Protective Practice. When a State Becomes a Parent: Orphanages in a Post-Totalitarian Culture. Book chapter in Berzoff,J, Falling through the Cracks:Psychoanalytic Theory and Practice with Vulnerable, Oppressed and Marginalized Populations.

• Markova G. Alexandrov,H., Anguelova, N., Yordanova, S. (2011) Opening PAAR spaces in Bulgaria: Reflective accounts.  Reflective Practice, 12 (2), 195-208.

• Markova, G. (2010). Parents, Children, Institutions in a Post-Totalitarian Context. VDM Verlag dr. Muller Aktiengesellschaft&Co. KG

• Markova,G., Shilkret, R.,Djalev,L. (2008). Parents’ attachment styles, mental representations, and institutionalization of children in Bulgaria. Infant Mental Health Journa,29, 6, 555-569.

• Bilson, A., Markova, G. (2007). But you should see their families: Preventing child abandonment and promoting social inclusion in countries in transition Social Work and Social Sciences Review, 12 (3), 57-78.

• Петкова,E., Маркова, Г., Александров, Х. (2007). Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент“. Министерство на труда и социалната политика и осъществяван с подкрепата на Програмата на ООН за развитие. ISBN 978-954-335-050-6 Copyright ПРООН България.

• Markova,G.& Shilkret,R. (2005) The relationship between Parental Attachment Style and Mental         Representation and Institutionalization of Children in Bulgaria. Poster  presentation at the Society of Child Research and Development Biennial Meeting, Atlanta, USA.

• Markova, G. (2005). Out-of- home Care in Bulgaria: Political, Psychological, and Cultural Perspective. Paper presented at the European congress “Quality4Children”, Gmunden, Austria

• Markova, G. (2004) Institutionalization of Children in Bulgaria – an Interplay between Social, Psychological and Political Factors. Parent’s Motivations for Institutionalization of Children – Mental Health Perspective. Presentation at the 6th International Conference: Inclusion and Mental Health in the New Europe. ENMESH, London, UK.