отпечатай

ТАКСИ


Семестриални такси за обучение
за студенти и курсисти приети през 2010/2011 академична година
 
Семестриални учебни такси
за студенти и курсисти от випуск 2010/2011 г.
студенти
курсисти
Бакалавърски програми
1 200 лв.
1 080 лв.
Бакалавърски програми - изключения:    
          - “Информатика”, "Компютърни медийни технологии", "Мрежови технологи" (на английски език)
1 298 лв.
1 178 лв.
           - "Класическа музика", "Поп/джаз музика", "Народна музика и хореография", "Компютърно музициране и тонрежисура"
1 598 лв.
1 478 лв.
            - “Сценография”, "Актьорско майсторство", "Танцов театър" 
1 396 лв.
1 276 лв.
         - “Мода”, "Интериорен дизайн", "Графика и илюстрация", "Живопис и стенопис", "Керамика и стъкло", "Плакат и рекламна графика"
1 396 лв.
1 276 лв.
     - “Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” (на френски език)
1 200 лв.
 -
    - “Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” (на български език)

1 000 лв.

1 000 лв.

     Магистърска програма "Право"

1 590 лв.

 
   Магистърска програма "Архитектура"
1 650 лв.
 
 

Учебните такси съответстват на необходимия брой платени и безплатни кредити за всеки семестър по учебен план. Програмите с по-високи такси включват обучение в допълнителни курсове. При обучение в две основни бакалавърски програми или по индивидуален план, допълнително записаните курсове се заплащат отделно.

Заплащането на таксите без процентно увеличение за есенен семестър на учебната 2010/2011 година е до 17.09.2010 г.
Заплащането по банков път може да се направи във всеки клон на Българска пощенска банка - в София и в страната, IBAN -  BG02BPBI79401052399902
(към съдържанието)


Допълнителни предимства

Освен платено обучение (курсове на стойност 1 200 лв. - семестриална учебна такса), Нов български университет предоставя на своите студенти и безплатни допълнителни предимства, надхвърлящи една четвърт от общата стойност на образователната услуга:
- осигуряване на учебни материали (безплатни учебници или материали във виртуални учебни модули);
- осигуряване на практика (безплатни извънаудиторни учебни форми);
- безплатно чуждоезиково обучение;
- безплатен достъп до ресурсите на библиотеката на НБУ и чужди бази данни;
- безплатен достъп до компютър и интернет;
- безплатни ксерокопия.                                                                   
 
Нов български университет предлага на своите студенти възможности за допълнително редуциране на таксата за обучение, чрез:
а) стипендии:
- академични стипендии: 80% или 100% от таксата за обучение;
- социални стипендии: 50% от таксата за обучение.
б) полагане на студентски труд в рамките на университета срещу 100% от таксата за обучение или почасово възнаграждение
в) намаления на таксата за обучение:
- намаления за записан брой курсове – 35 % върху горницата над учебната такса програма и два аудиторни лекционни курса.
- намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) – при формиране на учебната такса  вторият записан член на семейството се ползва с 25 % намаление. Необходимо е да бъдат представени документи за родство, а първият  член на семейството (с по-малък факултетен номер) да е заплатил семестриалната си  такса за обучение);
- намаления за студенти с увреждания – 50 % намаление (към съдържанието)


Други видове такси
 
Административни такси

  • Издаване на дубликат от диплома или свидетелство за квалификация - 40 лв.
  • Служебна бележка с резултати от приемен изпит и класиране, за кандидатстване в чужд университет - 20 лв.
Изпити
  • Приравнителен изпит - 50 лв.
  • Изпит за общообразователни изисквания - 20 лв.

Защити и държавни изпити

  • За степен "Професионален бакалавър" - 60 лв.
  • За бакалавърска степен - 100 лв.
  • За магистърска степен - 135 лв.
  • Защита на докторска дисертация - 175 лв. (към съдържанието)