отпечатай

Магистърски програми 2010/2011

Нов български предлага обучение в над 70 магистърски програми, като 9 от тях се предлагат и на английски език, а една програма е на френски език.
Приоритетни за Магистърски факултет са тематичните програми с външна подкрепа, с международно академично участие - осигуряващи специализации, възможности за връзка с практиката, богата изследователска работа. Предлаганите магистърски програми се излъчват от департаментите и са от различни научни области.
Кандидатстването за академичната 2010/2011 година ще стартира на 21 юни 2010 г.Антропология

МП „Културна и социална антропология”
 
Археология
МП „Археологически изследвания”
МП “Балканска археология” – на английски език

Дизайн и архитектура
МП “Архитектура”
МП “Конструиране и моделиране на облеклото”
МП „Моден дизайн на облеклото”
МП „Пространствен дизайн”
МП “Текстилен дизайн в интериора”
 
Изящни изкуства
МП „Живопис”
МП „Илюстриране и графични технологии”
 
Икономика и бизнес администрация
МП „Бизнес администрация”*
МП “Банков мениджмънт”*
МП „Счетоводство и одитинг”
МП „Финанси”
МП “Международен бизнес”
МП “Управление на туризма”
МП “Екологичен мениджмънт”
МП “Икономическа политика и анализи”
МП "Европейски политики за развитието на транспорта"
 
Информатика
МП „Софтуерни технологии в Интернет”
МП “Мултимедия, компютърна графика и анимация”
МП “Приложна статистика”
МП “Управление на проекти по информационни технологии” – на английски език
МП “Вградени системи” – на английски език

История
МП „История на социалните промени”
МП “Културно наследство в туризма”

История на културата
МП „Сравнително изкуствознание”
МП „Тракия и културата на Древния свят”

Кино, реклама и шоубизнес
МП „Анимационна режисура”
МП „Графично и пространствено проектиране”
МП „Рекламен менидмънт”
МП „Фотографско изкуство”
МП “Филмово и телевизионно изкуство”

Когнитивна наука и психология
МП “Логопедия” - на български и английски език
МП „Клинична психология – психоаналитична перспектива”
МП “Когнитивна наука” – на английски език
МП “Психология на развитието”
МП “Специална педагогика: приобщаващо образование” – на български и английски език

Масови комуникации
МП „Управление на масови комуникации и връзки с обществеността”
МП "Международна комуникация" - на английски език

Медикобиологични науки
МП „Регламенти и стандарти в медицината”
МП „Управление на здравните грижи”

Музика
МП „Музикално майсторство”
 
Науки за Земята и околната среда
МП “Биотехнология и устойчиво развитие”
МП “Безопасност и остатъчен ресурс на инженерните съоръжения”
МП „Международен алтернативен туризъм”*
МП „Екология и устойчиво развитие ”
 
Нова българистика
МП „Мениджмънт на книгата и текстовите практики”

Политически науки
МП „Дипломация и международни отношения”
МП „Европейско управление” - на български и английски език
МП “Европейска социална политика и социална работа”
МП „Политически мениджмънт и публични политики”
МП “Международни отношения и сравнителна политика” – на френски език

Право
МП “Право”
 
Средиземноморски и Източни изследвания
МП „Древен Египет в класическа епоха”

Театър
МП “Артистични психо-социални практики”
МП „Актьорско майсторство и режисура за театрални и аудио-визуални форми”
 
Телекомуникации
МП „Телекомуникации (електронни комуникации)”

Чужди езици и литератури
МП ”Американистика и британистика. Сравнителни изследвания” – на английски език
МП “Лингводидактика”
МП “Писмен и устен превод”

Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания
МП „Реклама и стилове на живот”
МП “Семиотика – теория и практика”

Училище по мениджмънт
МП “Мениджмънт за организационно съвършенство” - на български и английски език
МП “Управление и развитие на човешките ресурси”* - на български и английски език

Център Български институт за отношения между хората
МП “Клинична социална работа”
МП “Семейно консултиране”

Център за изучаване на рисковете и сигурността
МП “Дипломация в сигурността и отбраната”
МП "Организация на антитерористичната дейност в публичния и частния сектор"
МП "Национална и международна сигурност"
МП “Компютърни технологии в сигурността и отбраната”

Център по публична администрация
МП „Публична администрация”
МП “Управление на културните институции (Артмениджмънт)”

* Програмата е с редовна и с дистанционна форма на обучение

(към съдържанието)