отпечатай

Проф. Иванка Апостолова

Проф. Иванка Апостолова е Ректор на НБУ в периода 1995-2002 г. 

Член на Настоятелството на НБУ от 20.05.2002 г.

Работила е като директор на Центъра по философия на образованието, научен секретар на Единния център по философия и социология, декан на Философския факултет и Ръководител на катедра по философия в СУ “Св. Кл. Охридски”, съветник на ректора на Бургаския свободен университет. Участвала е с доклади в световни конгреси по философия в Русия, Германия, Канада, Великобритания.

Сред публикациите й са книгите “Между физиката и философията”, “Стил на мислене”, “Хуманизация на науката”, “Физиците пред аксиологически проблеми”, “Философски предпоставки и научна общност”. Специализирала е в Института по история на естествознанието и техниката в Москва, Русия, в Брайтън и в Белфаст, Лондон, Великобритания, в САЩ.