отпечатай

НОВИНИ И СЪБИТИЯ
Организатор:
департамент „Изящни изкуства“

Автор:
Христо Иванов


Изложбата има за цел да провокира и обогати познанията на студентите от БП „Пластични изкуства“.
Христо Иванов е докторант в департамент „Изящни изкуства“ и преподавател по...