отпечатай

НОВИНИ И СЪБИТИЯ
Участници: студенти от БП „Пластични изкуства“ с ръководител Станимир Божилов

Откриване: 22.05.2014 г. , 15.30 часа

Стенописта е резултат от договорното сътрудничество между департамент “Изящни изкуства” и ХГ Перник.Екстериорно...Куратори:
доц. Михаил Чомаков
гл. ас. д-р Ралица Мирчева


Участници:
студенти от бакалавърски и магистърски програми на департамент „Изящни изкуства“


09.07. - 04.08.2014 г.
Корпус 2, етаж 4 - коридорно пространствоВ експозицията участват произведения на студенти от общообразователен курс по изкуства – OOKY 099 Рисунка, стилизация, орнамент с преподавател проф. Екатерина Русинова.


09.07. - 04.08.2014 г.
Корпус 2, етаж 5 - коридорно пространствоKуратор:
доц. Михаил Чомаков

Порив за бъдещето” е втора по ред сборна изложба на студенти от департамент „Изящни изкуства” на НБУ, с която университета участва в „Изкуството в действие” – модерно изкуство за модерни хора в Българската...Организатори:
департамент „Изящни изкуства“
МП „Илюстриране и графични тенологии“
БП „Пластични изкуства“
модул „Графика и илюстрация“

Преподаватели:
доц. Йохан Йотов
гл. ас. д-р Калина Христова

Участници:
Виктория Христова
Дарена...Организатори:
департамент „Изящни изкуства”
БП „Пластични изкуства“
модул „Плакат и рекламен дизайн“

Преподавател и научен ръководител:
гл. ас. д-р Калина Христова

Участници:
Виктор Кондев
Стефан Кошев


Изложбата представя студентски...Организатори:
департамент „Изящни изкуства“
МП „Плакат и комуникативен дизайн“

Преподавател:
проф. Екатерина Русинова

Участници:
Белла Иванова
Женя Димова
Йорданка Мишева
Лидия Герджикова
Ромина Михайлова

Изложбата представя...