отпечатай

НОВИНИ И СЪБИТИЯ
Организатори:
департамент „Изящни изкуства“
МП „Илюстриране и графични тенологии“
БП „Пластични изкуства“
модул „Графика и илюстрация“

Преподаватели:
доц. Йохан Йотов
гл. ас. д-р Калина Христова

Участници:
Виктория Христова
Дарена...Организатори:
департамент „Изящни изкуства”
БП „Пластични изкуства“
модул „Плакат и рекламен дизайн“

Преподавател и научен ръководител:
гл. ас. д-р Калина Христова

Участници:
Виктор Кондев
Стефан Кошев


Изложбата представя студентски...Организатори:
департамент „Изящни изкуства“
МП „Плакат и комуникативен дизайн“

Преподавател:
проф. Екатерина Русинова

Участници:
Белла Иванова
Женя Димова
Йорданка Мишева
Лидия Герджикова
Ромина Михайлова

Изложбата представя...