Централна студентска администрация

Централна студентска администрация организира приема, записването и обслужването на студентите, акредитацията и дипломирането. Оглавява се от директор и работи под ръководството на зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р Марин Маринов.

 

Уважаеми студенти,

От 27 декември 2016 г. до 30 декември 2016 г. Студентският център на НБУ ще работи от 9.00 до 17.30 часа.

С пожелание за светли празници!

 

 • Директор на Централна студентска администрация
 •  

  Валентин Гьонов

  Елеонора Александрова

   

  Директорът на Централна студентска администрация подпомага дейностите на ректора и заместник-ректорите. Директорът управлява Централната студентска администрация и процесите по приема на студентите, учебния процес, акредитацията и дипломирането, организира информационното обслужване на студентите.

   

   

   

  Контакти:
  корпус 1, централно фоайе, ет. 1
  тел.: 02/ 8110 571, в. 1100
  e-mail: ealexandrova@nbu.bg

   

 • Отдел "Обслужване на кандидат-студенти и студенти"
 • Ръководител:

  Мирослав Тодоров
  тел.: 02/ 8110 233, в. 11401
  e-mail: mtodorov@nbu.bg

   

  Екип

  Секретар
  Ивайло Христов
  тел.: 02/ 8110 287, в. 11402
  e-mail: ihristov@nbu.bg

   

  Секретар
  Илияна Цекова
  тел.: 02/ 8110 253, в. 11406
  e-mail: itsekova@nbu.bg

   

  Секретар
  Павлинка Мунева
  тел.: 02/ 8110 288, в. 11405
  e-mail: pmuneva@nbu.bg

   

  Секретар
  Яна Павлова
  тел.: 02/ 8110 180, в. 11801
  e-mail: ypavlova@nbu.bg

   

  Секретар
  Евгения Христова
  тел.: 02/ 8110 170, в. 11802
  e-mail: eehristova@nbu.bg

   

  Секретар
  Десислава Ачева
  тел.: 02/ 8110 212, в. 11404 
  e-mail: dacheva@nbu.bg

   

  Секретар
  Елизабет Иванова
  тел.: 02/ 8110 213, в. 11403
  e-mail: elivanova@nbu.bg

   

  Секретар Бюро „Чуждестранни студенти“
  Александра Корчева
  тел.: 02/ 8110 260, в. 11703
  e-mail: akorcheva@nbu.bg

  Дейности

  Организира кандидатстудентската кампания и обслужва всички сесии на ТОП.
  Изготвя и оповестява класиранията.
  Обслужва административно студентите: регистриране, издаване на протоколи, академични справки, заверка на студентски книжки и уверения.
  Организира и осъществява цялостно информационно обслужване на обучаеми и външни посетители.

   

  Корпус 1, централно фоайе, ет. 1

 • Отдел "Учебен процес"
 •  

  Ръководител:
  Весела Борисова
  Тел.: 02/ 8110 512, в. 11602
  e-mail: vborisova@nbu.bg

   

  Териториални координатори

  Йордан Муцев
  e-mail: jmutzev@nbu.bg

  Соня Спасова
  e-mail: sspasova@nbu.bg

   

  Жоржета Гешева
  e-mail: jgesheva@nbu.bg

  Лили Славчева
  e-mail: lslavcheva@nbu.bg

  Филип Ангелов
  e-mail: fangelov@nbu.bg

   

  корпус 1, централно фоайе, ет. 1

  тел.: 02/ 8110 699, в. 1999

   

  корпус 2, офис 100

  тел.: 02/ 8110 181, в. 2101

   

  Дейности

  изготвяне на учебния график и на паспортите на залите;
  контролиране на учебния график;организиране и контролиране на техническото обслужване на учебния процес;
  изготвяне на статистически анализи, свързани с учебния процес.

   

 • Отдел "Дипломиране"
 •  

  Ръководител:
  Изабел Иванова
  тел.: 02/ 8110 211, в. 12114
  e-mail: iivanova@nbu.bg

   

  Екип


  Секретар
  Павлина Николова
  тел.: 02/ 8110 255, в. 12113
  e-mail: pzikova@nbu.bg

   

  Секретар
  Богдана Неновска
  тел.: 02/ 8110 284, в. 12112
  e-mail: bnenovska@nbu.bg

   

  Секретар
  Велияна Клисурска
  тел.: 02/ 8110 251, в. 12111
  e-mail: vklisurska@nbu.bg

   

  Дейности

  Изготвяне на свидетелства, удостоверения и дипломи за образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и за образователната и научна степен „доктор“.

   

  Корпус 1, офис 211