ТОП и специализирани изпити

top-i-specializirani_1050x399_crop_478b24840a

 Тест по общообразователна подготовка (ТОП)

 

Кандидатстудентският изпит за предлаганите от НБУ бакалавърски програми, както и за магистърските програми „Право“ и „Архитектура“ е Тест по общообразователна подготовка. Вариантите за явяване на ТОП са следните: на компютър или на хартиен носител. Някои от програмите изискват и полагане на специализиран изпит.

 

Online регистрация за ТОП и програми и проверка на резултати

 

 

  

Възможности за записване и явяване на Тест по общообразователна подготовка

 

Записване Провеждане
Срок Място Дата Място
от 3 януари до 9 март 2017 г.

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

11 март 2017 г.

НБУ - София*

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 от 3 януари до 30 март 2017 г.

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 02 април 2017 г.  

НБУ - София*

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

от 28 февруари до 20 април 2017 г.  

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

22 април 2017 г.

НБУ - София*

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

от 28 февруари до 11 май 2017 г.

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 13 май 2017 г.  

НБУ - София*

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

*Провежда се компютърен Тест по общообразователна подготовка

Описание и примерен вариант на ТОП

Ежегодно НБУ провежда няколко изпитни сесии. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал.

Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания.

На ТОП не е необходимо да се явяват: чуждестранни граждани и кандидати със завършена образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър).

 

 

Специализирани изпити

  

Специализираните изпити са под формата на тест, есе, събеседване или изпити по изкуствата. Резултатите от тях участват в балообразуването. Кандидатите, които не се явят или получат слаба оценка, не участват в класирането за съответната програма. 

 

Възможности за записване и явяване на специализирани изпити

 

Записване Провеждане
Програми  Срок Място Дата Място
Архитектура

1 февруари до 9 март 2017 г.

 

1 февруари до 11 май 2017 г.

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

12 март 2017  г.

 

14 май 2017 г.

НБУ - София

 

Мрежови технологии
(на английски език)

1 февруари до 9 март 2017 г.

 

1 февруари до 11 май 2017 г.

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

12 март 2017  г.

 

14 май 2017 г.

 

НБУ - София

 

Психология
(на английски език)

1 февруари до 9 март 2017 г.

 

1 февруари до 11 май 2017 г.

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

12 март 2017  г.

 

14 май 2017 г.

НБУ - София

 

Политиката и обществото
(на английски език)

1 февруари до 9 март 2017 г.

 

1 февруари до 11 май 2017 г.

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 


12 март 2017  г.

 

14 май 2017 г.

 

НБУ - София

 
Музика

1 февруари до 9 март 2017 г.

 

1 февруари до 11 май 2017 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна


12 март 2017  г.

 

14 май 2017 г.

 

НБУ - София

 
Тетаър  

1 февруари до 9 март 2017 г.

 

1 февруари до 11 май 2017 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

12 март 2017  г.

 

14 май 2017 г.

НБУ - София

 

 


Описание на специализираните изпити

 

За повече информация:
отдел „Студенти“, Студентски център
корпус 1, централно фоайе
тел.: 02/8110 180; 8110 2128110 265
e-mail: top.info@nbu.bg