Бакалавърски програми 2017/2018

bio-kafe_1050x399_crop_478b24840a

 Програми за образователно-квалификационна степен "бакалавър"
според областите на висше образование

 • Здравеопазване и спорт
 •  

  Логопедия

   

 • Изкуства
 •  

  Анимационно кино


  Визуални изкуства

  • Графика и илюстрация
  • Сценичен дизайн
  • Плакат и рекламен дизайн
  • Съвременна стенопис и живопис
  • Керамика и порцелан. Дигитални форми
  • Стъклото в изкуството и дизайна

  Графичен дизайн

  Изкуствознание и артмениджмънт

  Интериорен дизайн

  Кино и телевизия

  Мода

  • Моден дизайн
  • Конструиране в модата

  Музика

  • Тонрежисура и музикален мениджмънт
  • Музикално и танцово изпълнителство

  Реклама

  Театър

  • Танцов театър
  • Актьорско майсторство

  Фотография

   

 • Природни науки, математика и информатика
 •  

  Биология – обща и приложна

  Геология и околна среда

  • Геология
  • Опазване на околната среда

  Геология и околна среда – ДО

  • Геология
  • Опазване на околната среда


  Информатика

  Информационни технологии

  • Технологии за компютърни игри
  • Бизнес информатика

  Мултимедия и компютърна графика


  Networking Technologies

  • Network Administration
  • Network Programming

   

   

   

 • Сигурност и отбрана
 •  

  Гражданска и корпоративна сигурност

  • Разследване и разкриване на престъпления
  • Секторни политики в сигурността

   

 • Социални, стопански и правни науки
 •  

  Администрация и управление

  • Държавна и местна администрация
  • Европейска публична администрация

  Антропология

  Връзки с обществеността

  Журналистика

  Маркетинг

  Маркетинг – ДО

  Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

  Политически науки

  • Международни отношения
  • Европейски политики
  • Политическо управление

  Психология

  Социална работа

  Социология

  Счетоводство и контролинг

  Счетоводство и контролинг – ДО


  Управление на бизнеса и предприемачество

  Управление на бизнеса и предприемачество – ДО


  Управление на туризма


  Управление на туризма – ДО

  Финанси

  Финанси – ДО


  Politics and Sosiety


  Politique intenationale


  Psychology

   
   

 • Технически науки
 •  

  Телекомуникации и компютърни технологии

  • Мрежово инженерство
  • Технологично управление в телекомуникациите
  • Телекомуникационни технологии и услуги
  • Компютърни системи и мрежи

   

 • Хуманитарни науки
 •  

  Англицистика (Английски език, култура и литература)

  Арабистика (Арабски език, култура и литература)

  Българистика (Български език, култура и литература)

  Германистика (Немски език, култура и литература)

  • Превод
  • Преподавател по немски език

  Египтология (Египетски език, култура и литература)

  Испанистика (Испански език, култура и литература)

  • Превод
  • Преподавател по испански език

  История и археология

  • Археология на Евразия
  • История на България, Европа и света

  Италианистика (Италиански език, култура и литература)

  • Превод
  • Преподавател по италиански език

  Класически езици, антична култура и литература

  Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

  Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

  Романистика (Френски език, култура и литература)

  • Превод
  • Преподавател по френски език

  Русистика (Руски език, култура и литература)

  Философия